Tarieven BSO 2024

 

BSO incl. vakantieopvang € 9,-
BSO excl. vakantieopvang € 9,50
BSO incl. vakantieopvang flexibel € 9,20
BSO excl. vakantieopvang flexibel € 9,90
BSO alleen vakantieopvang € 9,90
BSO alleen vakantieopvang flexibel € 10,30
Voorschoolse opvang € 9,50
Voorschoolse opvang flexibel € 9,90
Incidentele opvang zonder contract € 10,30

BSO inclusief vakantie (51 weken)

Indien u een contract van 51 weken afneemt, krijgt u opvang gedurende 51 weken per jaar. Dit is exclusief marge- en/of studiedagen. Opvang is mogelijk tot 18.00 uur. De week tussen kerst en oud en nieuw zijn we gesloten. De opvang is ook gesloten op de nationale feestdagen. De vakantiedagen waarop uw kind niet komt dient u minimaal 1 maand van te voren door te geven.

BSO exclusief vakantie (41 weken)

Indien u een contract van 41 weken afneemt krijgt u opvang gedurende alle schoolweken. Dit is dus exclusief de 11 vastgestelde schoolvakanties en exclusief de marge en/of studiedagen.
Opvang is mogelijk tot 18.00 uur.

Vakantieopvang

Bij vakantieopvang worden kinderen tijdens de vastgestelde schoolvakanties op vaste dagen opgevangen. Deze opvangvorm is voor ouders die alleen tijdens de schoolvakanties opvang nodig hebben. Bij voldoende belangstelling kan er dagopvang worden geboden. Hierbij geldt een minimale afname van 4 uur per dag. De opvang is open van 7.00-18.00 uur.

Opvang op marge- en/of studiedagen

Wij bieden opvang op de vooraf door de school vastgestelde marge- en/of studiedagen. De opvang is open van 7.00-18.00 uur.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang bieden wij van 7.00 tot 8.30 uur. Indien nodig, brengen we de kinderen naar school.

0-urencontract

Heeft u incidenteel opvang nodig, dan kunt u een 0-urencontract afsluiten. Minimaal een maand van te voren geeft u de gewenste uren door. U betaalt maandelijks de uren die u heeft gereserveerd.

Extra opvang

Mocht u incidenteel extra opvang nodig hebben, dan kunt u dat aanvragen bij de administratie. Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting op de groep dat toelaat. U betaalt dan de uurprijs die voor uw contract van toepassing is.

Incidentele opvang zonder contract

Het is mogelijk om incidentele opvang zonder plaatsingscontract bij ons af te nemen. Het betreft nadrukkelijk incidentele opvang. Wanneer de opvang van structurele aard wordt, bieden wij een plaatsingscontract aan. Incidentele opvang kan alleen mits de bezetting het toelaat.

Flexibele opvang

Bij flexibele opvang neemt u een aantal vaste uren per maand af. Deze kunt u flexibel inzetten. Minimaal een maand van te voren geeft u de gewenste opvanguren door. Mits de bezetting het toelaat is het in overleg met de pedagogisch medewerkers mogelijk om van het maandrooster af te wijken.

Peutergroep

Peuteropvang bieden wij aan in vaste groepen en op vaste dagen. Op de website kunt u de openingstijden per locatie vinden. Wij bieden 4 uur opvang per dagdeel.

Contract wijzigen of opzeggen

Wilt u het lopende contract wijzigen of beëindigen, dan kan dat eenvoudig door een e-mail te sturen naar info@waddenkind.nl
Bij een vermindering of volledig opzeggen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Algemene informatie

 

privacy statement en algemene voorwaarden