Inschrijving en plaatsing bij Waddenkind

Je kunt je kind voor de peutergroep ( 2 – 4 jaar) inschrijven vanaf de geboorte via het inschrijfformulier op deze site. Na aanmelding komt het kind op de wachtlijst van de betreffende locatie. Als er een plaats vrij komt,  wordt het kind dat op dat moment bovenaan de wachtlijst staat en 2 jaar of ouder is geplaatst. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding. Hiervan kunnen we afwijken indien een peuter op verzoek van een arts, jeugdgezondheidszorg of een maatschappelijk werker met voorrang geplaatst dient te worden.

Voor de BSO (voor- en naschoolse opvang) kun je je kind inschrijven vanaf de derde verjaardag.

Bij opzegging voor de einddatum van het contract (peuteropvang en BSO) dien je gebruik te maken van een uitschrijfformulier. Dit formulier kun je downloaden via deze website of afhalen op de locatie. Zie voor de opzegtermijn de voorwaarden in je contract.

 

 

privacy statement en algemene voorwaarden