Bestuur en organisatie

Het bestuur

Stichting kinderopvang Waddenkind werkt met een bestuur van vrijwilligers.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Maria H. Wermink: voorzitter/penningmeester

Joke Ettes: vicevoorzitter

Eliza Gussenhoven: secretaris

Medewerkers

Directeur

Anneke Sijpkens is belast met de dagelijkse leiding en verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid.

 

Administratie

Heleen Roelink is administratief medewerker en ondersteunt het bestuur en de directeur.

 

Intern begeleider

De intern begeleider draagt zorg voor het (mede) begeleiden, ondersteunen en doorverwijzen van zorgpeuters en hun ouders. Ook biedt de intern begeleider ondersteuning bij de observatie, beschrijving van de problematiek en de begeleiding van de peuters en de ondersteuning van de ouders.

 

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Jaarlijks worden medewerkers gecoacht door een HBO coach. In 2020 zijn er ruim 40 coachingsuren beschikbaar.  Annelies Smit (eigen medewerker) en Henriet Bathoorn (extern) zijn onze coaches. Annelies Smit is tevens pedagogisch beleidsmedewerker. Ook de directeur is deels ingezet als beleidsmedewerker.

 

Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de groepsgewijze opvang van de peuters en/of de kinderen op de BSO en geven uitvoering aan het pedagogisch beleid van de organisatie.

Een overzicht van de pedagogisch medewerkers vind je bij de desbetreffende locaties.

 

privacy statement en algemene voorwaarden