Heerlijk spelen en opgroeien bij ons op de BSO, mooier kan het niet!

Je kind is 4 jaar of ouder en gaat naar de basisschool en je zoekt buitenschoolse opvang voor je kind; ook dan kun je bij ons terecht. In Leens bieden we voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 -13 jaar in het nieuwe kindcentrum.  Het kindcentrum is op 26 augustus 2019 voor het eerst in gebruik genomen. Peuterspeelzaal/peuteropvang Bruintje Beer, sws De Leenstertil en BSO Waddenkind “wonen” allemaal in hetzelfde gebouw. Het gebouw is prachtig, de tuin is een fantastisch speelpark voor kinderen van 2-13 jaar. Voor het jonge kind is er een eigen gedeelte, de oudere kinderen vinden meer uitdaging op het speelterrein rondom het gebouw.

Maak een afspraak

Genieten van je vrije tijd op de BSO

Kind mogen zijn en vooral jezelf mogen zijn. Vanaf het moment dat de schoolbel gaat is het VRIJE TIJD op de BSO. We bieden leuke en spannende activiteiten aan, vaak aan de hand van thema’s zoals Natuur en Natuurbeleving, Bewegen en Sport, Cultuur en Kunst, Muziek, Voeding en Koken. Kinderen mogen bij ons zelf kiezen of ze hier aan mee willen doen of liever vrij willen spelen.

Stimuleren van groei en ontwikkeling

We willen dat kinderen hun vrije tijd op een leuke manier op de BSO door kunnen brengen en tegelijkertijd willen we ze uitdagen om zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, zelfstandige en sociale jongeren. We stimuleren kinderen om de wereld om zich heen te verkennen en vooral om hun eigen talenten te ontdekken. We doen dat door de aanwezigheid van voldoende spel- en speelmateriaal, maar ook door verschillende thema’s en activiteiten aan te bieden. We hebben ruimte en respect voor elkaar.

Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn professioneel, deskundig en gemotiveerd. Ze spelen zo veel mogelijk in op wat kinderen aangeven en kijken  wat kinderen nodig hebben.

Betrokkenheid is een belangrijk uitgangspunt. De medewerkers zijn echt betrokken bij de kinderen, bij de organisatie, bij hun werk. Ze hebben echte aandacht voor ieder kind. Samen plezier maken, samen spelen, samen genieten op de BSO, dat is waar we voor staan.  We werken op de BSO met een enorm gemotiveerd team. Zodoende kunnen we er elke keer weer samen met jouw kind een toffe dag van maken.

Binnen èn buiten op ontdekkingsreis!

Binnen is er meer dan genoeg te doen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig om je kind uit te dagen. En we beschikken over een keuken waar we heerlijke dingen maken. Ook kunnen we gebruik maken van de gymzaal in het pand. Maar als het even kan, zijn we toch echt buiten te vinden op ontdekkingsreis.  De mooie tuin rondom het gebouw is een heerlijke plek om te spelen.

Gezonde leefstijl

Dit wil zeggen dat we zorgen voor voldoende beweging en gezonde voeding. Gezondheid is een groot goed en al heel jong leg je de basis voor een gezonde ontwikkeling en een goede gezondheid. We besteden dan ook aandacht aan gezonde voeding en traktaties. Op de BSO drinken de kinderen thee en water en krijgen iets lekkers bij de thee. Ook buitenspelen en bewegen draagt bij aan een goede gezondheid, daarom zijn we zo mogelijk buiten te vinden.

Ouders zijn belangrijk voor ons

Een open en transparant contact tussen het BSO-team en de ouders is van essentieel belang voor een goede samenwerking met elkaar. Samenwerken voor het welbevinden en de ontwikkeling van je kind, daar gaan we voor!  Samen met jou als ouder bespreken we ook welke vrijheden je kind heeft, denk aan zelf naar het zwembad gaan, zelf naar huis gaan, bij vriendjes spelen, etc. We maken daarover duidelijke afspraken.

privacy statement en algemene voorwaarden