Ouders zijn belangrijk voor ons!

Je brengt je kind naar de peuterspeelzaal of je kind gaat naar de BSO. Jij kent je kind natuurlijk als geen ander. Daarom vinden we het belangrijk om samen met jou als ouder op te trekken. Een goede communicatie, uitwisselen wat er zich thuis of juist op de speelzaal heeft voorgedaan maakt dat we je kind beter kunnen begrijpen en begeleiden. Ieder kind heeft bij ons een vaste mentor die de contactpersoon is naar de ouders. Zij is degene die de ontwikkeling van je kind tijdens een jaarlijks 10-minuten gesprekje met je bespreekt. Bij het halen en brengen is het  natuurlijk mogelijk om elkaar even spreken. Als je een hulpvraag hebt, proberen we je zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen. We willen  naast onze ouders staan en willen graag het beste voor jou en je kind. We organiseren in principe twee keer per jaar een ouderochtend of ouderavond op ieder locatie, soms in samenwerking met de jeugdverpleegkundige van de GGD.

Op de iedere locatie is er een oudercommissie die de leidsters helpt bij het organiseren van activiteiten, vieringen en uitstapjes. De lokale oudercommissies hebben hun adviesbevoegdheid gemandateerd aan de Centrale Oudercommissie. De Centrale Oudercommissie adviseert het bestuur over onderwerpen als openingstijden, prijsvorming, voeding etc.

Kom eens kijken

Om echt te weten of jij én je kind zich thuis zullen voelen op een van onze locaties is het goed om eens samen binnen te lopen! Je bent van harte welkom mét je kind(eren).

Onze locaties

privacy statement en algemene voorwaarden