Samen sterker voor het kind

In Noord-Groningen een totaalaanbod van kinderopvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daarvoor slaan Stichting Goud Onderwijs, Kinderopvang Waddenkind en KindH de handen ineen. Zij spelen zo in op een aantal veranderingen, zoals de terugloop van het aantal leraren en de toenemende vraag naar kinderopvang in de regio. Dankzij de samenwerking gaat de wens in vervulling om kinderopvang en onderwijs zoveel mogelijk dichtbij thuis te behouden.

Kinderopvang en onderwijs zijn de afgelopen periode al steeds meer met elkaar verweven. Zo zijn op de meeste scholen al kinderopvanglocaties gevestigd. De toenemende vraag naar kinderopvang vraagt om een betere organisatie tussen kinderopvang en scholen.

Zo worden de beste kansen geboden op een goede ontwikkeling en kansengelijkheid aan de kinderen uit de regio.

Het doel is om op 1 januari 2025 tot een formele fusie te komen. Tot die tijd werken de organisaties zorgvuldig aan het verder invullen van de samenwerking.

privacy statement en algemene voorwaarden