Alle locaties dicht. Wel open voor kinderen van ouders met banen in vitale beroepen

De overheid heeft besloten om met ingang van maandag 16 maart alle scholen en kinderopvanglocaties te sluiten tot en met 6 april. Dat betekent dat onze locaties in deze periode dicht zijn.

We zijn wel open voor kinderen van ouders in vitale beroepen.
De eerstkomende twee dagen gaan al onze locaties open zoals gebruikelijk, voor de opvang van kinderen wiens ouders in vitale beroepen werken. Dit geldt voor zowel onze peuterspeelzaallocaties als de BSO.
Staat je beroep in de lijst met vitale beroepen (zie link onderaan deze pagina) dan mag je je kind morgenochtend gewoon op de normale tijd naar de eigen locatie brengen en later weer ophalen.
We willen graag weten hoeveel kinderen we morgen kunnen verwachten. Daarom vragen we jullie om het per omgaande aan je eigen leidster/pedagogisch medewerker te laten weten als jouw kind morgen wel komt. Dat kan vaak via de groepsapp die je met de leidster hebt of anders via de mail.
Vervolgens gaan we kijken of we op alle locaties open blijven voor deze kinderen of dat we de kinderen op 1 locatie gaan opvangen. De gemeente heeft hierin ook een rol toegewezen gekregen van de overheid.

Nog steeds geldt ook voor deze ouders: als er sprake is van klachten die overeenkomen met klachten die horen bij het coronavirus, zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts, is het dwingende advies om uw kind thuis te houden en contact op te nemen met uw huisarts. Als uw kind al bij ons op de peuterspeelzaal of BSO is en symptomen vertoont, kunt u gebeld worden met het dwingende verzoek uw kind op te halen en contact op te nemen met de huisarts.

In de komende dagen worden de praktische, uitvoerende en administratieve zaken en de financiële consequenties verder uitgedacht en uitgewerkt.
Zodra daar nieuws en meer duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.

Voor extra informatie zie de website van het RIVM en van de brancheorganisatie. Https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://mailchi.mp/795e072ea5af/pushbericht-bmk-laatste-nieuwe-coronavirus?e=94bd8e2f02

privacy statement en algemene voorwaarden