Protocol Corona en beslisboom

Hier vind je het actuele protocol Corona van de brancheorganisaties en het ministerie van Sociale zaken en Welzijn en de bijbehorende beslisboom. Voor specifieke vragen kun je ook altijd bij ons terecht. Neem bij voorkeur contact op via de info@waddenkind.nl.  Zo nodig kun je ook bellen.

Protocol kinderopvang

Beslisboom

privacy statement en algemene voorwaarden