Gelukkig Nieuwjaar

We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2020. Vanzelfsprekend leven we mee met de mensen die het moeilijk hebben.

De pedagogisch medewerkers van Waddenkind op de peutergroepen hebben een jaar van veel scholing achter de rug. Scholing in het VVE programma Startblokken en scholing voor het kindvolgsysteem Kijk. Het jaar 2020 gaan we gebruiken om  Startblokken en Kijk samen te brengen zodat we de ontwikkeling van de peuters optimaal kunnen stimuleren en aan kunnen sluiten op de ontwikkelingsmogelijkheden en interesses van elk kind.

De BSO medewerkers zijn vastbesloten een succes van de BSO in Leens te maken. Zij hebben vele plannen en ideeën voor 2020!

We gaan vol enthousiasme aan de slag in 2020 en maken er samen met jullie en jullie kinderen een mooi jaar van!

privacy statement en algemene voorwaarden