Nieuwe website voor Kinderopvang Waddenkind

Het is zo ver, onze nieuwe website van Kinderopvang Waddenkind staat online. Eerst maakten we in het voorjaar onze nieuwe naam bekend en werd de naam Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne veranderd in Stichting Kinderopvang Waddenkind.  Nu is ook de nieuwe website klaar.  Met dank aan de ouders die toestemming gaven om foto’s te gebruiken voor de website. Daardoor is de website helemaal “onze” website geworden.  We werkten ook met veel plezier samen met de websitebouwers Wouter, Jeroen en Jesse van Frissekom.

We hebben geprobeerd zo veel mogelijk informatie op de site te zetten. Informatie over de peutergroepen en informatie over de BSO in Leens.  Je leest wat we belangrijk vinden in ons aanbod naar de kinderen en je vindt informatie over het programma waarmee we werken, over onze contacten met ouders en over de teams op de locaties. Veel van onze beleidsplannen en andere documenten kun je downloaden.

We gaan er vanuit dat de website een goed beeld geeft van wie we zijn en wat je van ons kunt verwachten. Wil je nog meer weten, aarzel niet en neem contact met ons op.

We zijn trots op Waddenkind en trots op onze mooie website.

privacy statement en algemene voorwaarden