Compensatieregeling ouderbijdrage rond

De afgelopen weken is er op landelijk niveau door de overheid en de brancheorganisaties hard gewerkt aan een compensatieregeling om de ouderbijdrage te compenseren. Inmiddels is de regeling rond. Voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen compenseert de overheid de ouderbijdrage tot het maximum uurtarief dat de belastingdienst hanteert.  Kinderopvangorganisaties vragen vaak een hoger tarief. Ook onze uurprijs ligt boven dit fiscaal tarief. Dit verschil wordt door Waddenkind vergoed.  De compensatie van de overheid wordt door de sociale verzekeringsbank uitbetaald.

Ook voor ouders die van de gemeenteregeling gebruik maken en voor ouders van kinderen die een VVE programma volgen wordt de ouderbijdrage vergoed. Deze vergoeding verloopt via Waddenkind als uw kind bij ons ingeschreven staat.

We verwachten dat ouders uiterlijk eind juli de betaalde ouderbijdragen over de periode waarin we gesloten waren volledig terug hebben gekregen.

Alle ouders hebben van ons op 20 april een brief me extra informatie ontvangen. Mocht je geen brief hebben gekregen neem dan contact met ons op .

Voor meer informatie

of

Veel gestelde vragen

 

 

privacy statement en algemene voorwaarden